U bent hier

Alle activiteiten

donderdag 09 oktober 2008

Op donderdag 9 oktober 2008 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) haar jaarlijks congres voor haar leden en belangstellenden in de demografie. Dit jaar had het congres een feestelijk tintje omdat de NVD 80 jaar bestaat. Het thema van dit congres stond volledig in het teken van bevolkingskrimp. Momenteel hebben in Nederland al enkele gebieden in het zuiden en noorden te maken met bevolkingsdaling. In de toekomst zullen veel meer gebieden hiermee te maken krijgen. Ook in het buitenland speelt krimp al tijden in diverse regio's.

dinsdag 22 september 2009

Op 22 oktober 2009 vond de derde Nederlandse Demografiedag plaats. Op deze dag werd onderzoek naar demografische ontwikkelingen in brede zin gepresenteerd aan vakgenoten en geïnteresseerden. De dag startte met een plenaire openingssessie door Ina Brouwer (Voorzitter MOgroep Kinderopvang). 

woensdag 10 maart 2010

Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw was Nederland een immigratieland. Kort na de eeuwwisseling is het beeld veranderd. De emigratie nam fors toe, terwijl tegelijk de immigratie terugliep.

vrijdag 05 november 2010

In present-day society, population issues are increasingly important and underlie major societal developments at the global level. Population growth in the South, and population decline in the North provide challenges for societies regarding housing, schooling, provision of health care services and sustainability. For example, in European regions, current discussions focus on how to deal with the ageing and declining population and its consequences for health services and social welfare.

Pagina's