U bent hier

Langer leven, beter leven? Trends in sterfte en gezondheid

Datum: 
donderdag 07 oktober 2004

Beschrijving

Het NVD-jaarcongres 2004 over trends in sterfte en gezondheid werd mede georganiseerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Na de opening door Claartje Mulder (voorzitter NVD) en een welkomstwoord door Marc Sprenger (directeur-generaal van het RIVM), werd het congres ingeleid door de dagvoorzitter Frans Willekens (directeur NIDI). Het thema werd uitgewerkt in de vorm van een zestal voordrachten, te weten:

  • Frans van Poppel (NIDI) over ‘Historie van sterfte'
  • Anton Kunst (Erasmus MC) over ‘Ongelijkheid in sterfte'
  • Jaap Seidell (VU) over ‘Effect van leefstijl'
  • Simone Buitendijk (TNO Preventie & Gezondheid) over ‘Perinatale sterfte'
  • Nancy Hoeymans (RIVM) over ‘Kwaliteit van leven'
  • Joop Garssen (CBS) over ‘Toekomst'

In de loop van 2005 zijn de bijdragen van een aantal sprekers in Bevolkingstrends verschenen.