U bent hier

Mensen voor de Stad of Stad voor de Mensen: De Grote Steden in Nederland in Demografisch Perspectief

Datum: 
woensdag 18 oktober 2006
Locatie: 
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Beschrijving

Op 18 oktober 2006 organiseerde de NVD, in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), haar jaarcongres. Het thema van het congres is 'Mensen voor de Stad of Stad voor de Mensen: De Grote Steden in Nederland in Demografisch Perspectief'.

Energieke motor van de economie, bruisende bron van sociaal-culturele dynamiek, hart van de kennismaatschappij en een gevarieerde leefomgeving met een onweerstaanbare aantrekkingskracht? Of stapelplaats van maatschappelijke problemen, brandhaard van tegenstellingen en conflict, en een leefmilieu waar het slecht (en liefst tijdelijk) toeven is? Moet je er wezen of juist wegwezen? Integratie of segregatie? Dynamiek of dynamiet? De Grote Steden vertonen al deze trekken en dat maakt ze ook een spannend studie- en beleidsobject. Tijdens dit congres staan de Grote Vier centraal. Omdat de omvang en vooral de samenstelling van de bevolking een belangrijke rol spelen in de stedelijke ontwikkeling is het van belang om ook met een demografische bril naar de grote stad te kijken. Het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken* heeft dat gedaan. De uitkomsten van deze studie, die tijdens het congres aan de minister van OCW werd aangeboden, zijn het startpunt van het congres. Maar het congres wil verder reiken. Waar in het rapport de diagnose centraal staat, wil het congres zich ook richten op de behandeling: wat is mogelijk, wat is gewenst?

* Het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) is door de minister van OCW ingesteld met als taak een vinger aan de pols te houden van de demografische ontwikkeling en te rapporteren over maatschappelijke en beleidsvragen die daarmee samenhangen. Het WPRB wordt geleid door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en bestaat verder uit vertegenwoordigers van de planbureaus CPB, RPB, SCP en het CBS. Diverse ministeries zijn als waarnemer bij het WPRB betrokken.

Organisatie

Organisatie: 
NIDI en NVD