U bent hier

Veranderd demografisch tij. Oorzaken en gevolgen van bevolkingsdaling in Nederland en Europa

Datum: 
donderdag 09 oktober 2008
Locatie: 
Den Haag, SER

Beschrijving

Op donderdag 9 oktober 2008 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) haar jaarlijks congres voor haar leden en belangstellenden in de demografie. Dit jaar had het congres een feestelijk tintje omdat de NVD 80 jaar bestaat. Het thema van dit congres stond volledig in het teken van bevolkingskrimp. Momenteel hebben in Nederland al enkele gebieden in het zuiden en noorden te maken met bevolkingsdaling. In de toekomst zullen veel meer gebieden hiermee te maken krijgen. Ook in het buitenland speelt krimp al tijden in diverse regio's. Wat betekent bevolkingskrimp voor deze gebieden: valt het draagvlak onder voorzieningen weg, moeten er geen woningen meer gebouwd worden, en dreigt leegstand en zelfs verloedering? Hoe moet het beleid hierop reageren om het tij te kunnen keren? Sprekers uit binnen- en buitenland, waaronder Jan Latten, Pieter Hooimeijer en Paul Schnabel, gingen in op dergelijke vragen en belichtten bevolkingskrimp vanuit diverse perspectieven.

Over de sprekers:
Professor Pieter Hooimeijer is wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Nethur van de Universiteit Utrecht en daarnaast hoogleraar sociale geografie en demografie. Hooimeijer is een specialist op het terrein van bevolkingsvraagstukken, en in het bijzonder regionale aspecten hiervan. Zijn expertise betreft ook simulatiemodellen op het gebied van huishoudensontwikkeling en woningmarktgedrag.

Professor Jan Latten is bijzonder hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij publiceert over trends in relaties in samenhang met maatschappelijke en economische ontwikkelingen. In zijn onderzoek maakt hij onder meer zichtbaar hoe individueel demografisch gedrag sociale structuren kan veranderen. Hij is voorts betrokken bij onderzoek naar regionale bevolkingsontwikkeling. Op dit moment is hij trekker van een onderzoek naar krimp in Parkstad Limburg.

Professor Paul Schnabel is directeur van het Sociaal, Cultureel Planbureau. Daarnaast bekleedt hij wel dertig bestuursfuncties en is hij voor diverse media columnist. Voor Schnabel vormen culturele veranderingen in de samenleving de rode draad door zijn werk. Zijn interesse is veelzijdig: wetenschap en onderwijs, media en cultuur, arbeid en sociale zekerheid. Zijn onderzoek blijkt vaak een voorspellende waarde te hebben.

Organisatie

Organisatiecomit√©: 
Leo van Wissen (RUG/NIDI), Andries de Jong (PBL), Lia van den Broek (PBL), Harry Bronsema (NIDI), Jacqueline van der Helm (NIDI)