U bent hier

Nederlandse Demografiedag 2012

Datum: 
dinsdag 20 november 2012
Locatie: 
Academiegebouw, Utrecht

Beschrijving

Op dinsdag 20 november 2012 wordt voor de vijfde keer de Nederlandse Demografiedag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van ontwikkelingen in de demografie en geeft onderzoekers de kans om hun werk te presenteren aan vakgenoten en geïnteresseerden. Ook niet-demografen zijn dus van harte welkom.

De demografiedag zal beginnen met een plenaire bijeenkomst over de “battle for talent”, waarin zal worden ingegaan op kennismigratie en migratie van hoogopgeleiden in relatie met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Meer informatie hierover volgt. Daarna volgen drie ronden met parallelle sessies over diverse onderwerpen waarin onderzoekers hun werk kunnen presenteren.

Scriptieprijs

Tevens wordt tijdens de demografiedag de scriptieprijs van €500 uitgeloofd door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Studenten die hun masterscriptie in de afgelopen twee jaar hebben afgerond kunnen meedingen naar deze prijs. Scripties kunnen tot 7 september worden ingediend via demografiedag@gmail.com. Tijdens de parallelle sessies zal een speciale postersessie gehouden worden waarbij deelnemende studenten de mogelijkheid krijgen om hun scriptie d.m.v een poster te presenteren.

Deelname aan de scriptieprijs is slecht éénmaal mogelijk. 

Plenaire sprekers Nederlandse Demografiedag 2012 

De eerste plenaire spreker is Maarten Vleugel, senior beleidsmedewerker en wetenschappelijk medewerker bij het INDIAC. Hij zal spreken over het Nederlands perspectief op de 'strijd voor talent: kennismigratie en migratie van hoogopgeleide migranten in een tijd van arbeidsmarkttekorten'. Zijn presentatie zal ingaan op de vraag of migratie naar Nederland de Nederlandse kenniseconomie versterkt, o.a. aan de hand van beleidsevaluaties van INDIAC over Nederlands beleid voor hoogopgeleide migranten (2011) en de Kennismigrantenregeling (2005, 2008).

De tweede plenaire spreker is Jeroen Doomernik, docent in politieke wetenschappen en onderzoeker aan het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) en het Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksinteresse gaat in het bijzonder uit naar de interacties tussen internationale migratieprocessen en migratiebeleid. De keynote is toegewijd aan de ambitie die veel overheden van geïndustrialiseerde landen met elkaar delen: het aantrekken van kennismigranten. Om met andere landen te kunnen concurreren, ontwerpen overheden slim immigratiebeleid. Naast inzicht te geven in de natuur van dit beleid (zowel in traditionele immigratielanden als ook in meer ambivalente landen als Nederland en Duitsland) wordt de vraag gesteld of dit beleid überhaupt het doorslaggevend element is voor het succesvol aantrekken van buitenlandse kennis.

De demografiedag zal plaatsvinden in het academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Registreren voor deelname kan tot 19 oktober 2012 via www.nvdemografie.nl. Voor meer informatie kunt u terecht voor op de NVD website, of neemt u contact met ons op, e-mail: demografiedag@gmail.com of tel: 070 3565 267 (Paulien Hagedoorn).

U bent van harte welkom om lid te worden van de Linkedin groep 'Dutch Demography' en de 'Demografie 2012' groep op facebook

 

Met vriendelijke groet,

Organisatiecommissie demografiedag 2012,

Auke Vlonk

Nienke Hornstra

Pascal Beckers

Paulien Hagedoorn

Wike Been

Organisatie

Organisatie: 
NVD
Organisatiecomité: 
Auke Vlonk, Nienke Hornstra, Pascal Beckers, Paulien Hagedoorn, Wike Been