U bent hier

Nederlandse Demografiedag 2014

Datum: 
woensdag 10 december 2014
Locatie: 
Academiegebouw, Utrecht

Beschrijving

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert op woensdag 10 december 2014 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de zevende keer de Nederlandse Demografiedag. Op de Demografiedag 2014 worden de meest recente onderzoeksbevindingen gepresenteerd op het brede en interdisciplinaire terrein van bevolkingsvraagstukken. Het programma van de Demografiedag biedt ruimte aan demografen, economen, sociologen, geografen, psychologen, epidemiologen, historici en andere professionals die op dit uitdagende terrein werken om hun werk te presenteren en te bespreken. 

Tijdens het plenaire gedeelte zal professsor Melinda Mills (Nuffield College, Department of Sociology, University of Oxford) een keynote lecture geven over “New approaches to integrating genetics and demography”. De kern van de Demografiedag wordt verder gevormd door enkele rondes van zowel Nederlandstalige als Engelstalige parallelle sessies en een speciale Postersessie.

Het volledige programma en het Book of Abstracts kunt u vinden onder Downloads

Registratie

U kunt zich uiterlijk tot en met 15 november inschrijven voor de Demografiedag 2014 via de website www.nvdemografie.nl. 

De registratiekosten kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de NVD (IBAN): NL31 INGB 0000 1442 83 (BIC: INGBNL2A), t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Demografie, o.v.v. Demografiedag 2014. 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig inschrijven is verstandig. Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website of neemt u contact met ons op via demografiedag@gmail.com.

NIDI Scriptieprijs 2014

Om onderzoek naar bevolkingsvraagstukken door jonge onderzoekers te stimuleren reikt het NIDI jaarlijks de NIDI Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het terrein van het interdisciplinaire onderzoek naar bevolkingsvraagstukken/demografie. De NIDI Scriptie prijs bestaat uit een geldbedrag van Euro 500 en een oorkonde. 

U kunt ook lid worden van de LinkedIn groep 'Dutch Demography' en de 'Demografiedag 2014' groep op
Facebook.

Namens de Nederlandse Vereniging voor Demografie, 

De Organisatiecommissie Demografiedag 2014:

Wike Been (voorzitter), Maaike den Draak, Leonie Elsenburg, Mariska van der Horst, Matias Reus Pons, Auke Vlonk en Nico van Nimwegen

Organisatie

Voorzitter: 
Wike Been
Organisatie: 
Nederlandse Vereniging voor Demografie