U bent hier

Alle activiteiten

woensdag 30 maart 2011

Onlangs berichtte het CBS dat de immigratie vorig jaar een nieuwe recordhoogte heeft bereikt. Dit komt voornamelijk door het grote aantal arbeidsmigranten. De afgelopen drie jaar was arbeidsmigratie het belangrijkste migratiemotief. Dit was ook zo in de naoorlogse periode tot de recessie van 1973. Destijds kwamen veel laagopgeleide arbeidsmigranten uit Zuid-Europa, Turkije en Marokko naar Nederland om de tekorten aan de onderkant van de arbeidsmarkt op te vullen.

woensdag 09 november 2011

Op 9 november 2011 vond de vierde Nederlandse Demografiedag plaats. De dag startte met een plenaire bijeenkomst met het thema Het inherente conflict tussen stijgende levensverwachting en afnemende gezondheid. Over de maatschappelijke consequenties van langer leven ingeleid door Dorly Deeg (hoogleraar epidemiologie van de veroudering, VU medisch centrum) en Hans van Noorden (directeur Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren) .

woensdag 28 maart 2012

28 maart 2012 organiseren het NIDI, het CBS en  dee NVD een seminar getiteld ‘De opleidingsgradiënt in de demografie: hoeveel doet onderwijs ertoe in demografisch gedrag?’ 

dinsdag 20 november 2012

Op dinsdag 20 november 2012 wordt voor de vijfde keer de Nederlandse Demografiedag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van ontwikkelingen in de demografie en geeft onderzoekers de kans om hun werk te presenteren aan vakgenoten en geïnteresseerden. Ook niet-demografen zijn dus van harte welkom.

woensdag 27 maart 2013

Het CBS voorspelt op basis van haar laatste bevolkingsprognose dat de komende decennia de Nederlandse bevolking sterk vergrijst. Zo neemt naar verwachting het aantal 65-plussers toe van 2,7 miljoen (begin 2012) tot 4,7 miljoen in 2040. Op dit moment is 16 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2040 zal dit 26 procent zijn. Tegelijkertijd speelt in Nederland de discussie dat de zorgkosten (blijven) stijgen en dat we iets moeten doen om die stijging binnen de perken te houden. Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing op de zorgkosten voor nu en in de toekomst?

Pagina's