U bent hier

Alle activiteiten

woensdag 27 november 2013

Op woensdag 27 november 2013 werd voor de zesde keer de Nederlandse Demografiedag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van ontwikkelingen in de demografie en geeft onderzoekers de kans om hun werk te presenteren aan vakgenoten en geinteresseerden.

De demografiedag begon met een plenaire bijeenkomst over “Generation Y”, waarin werd ingegaan op gezondheid, vaardigheden en arbeidsmarktparticipatie van de jonge generaties in relatie met de bevolkingsvergrijzing en hoge werkloosheid. Daarna volgden drie rondes met paralelle sessies. 

zondag 12 januari 2014

De omgeving waarin mensen wonen kan een aanzienlijke invloed hebben op de gezondheid. Het verbeteren van gezondheid door interventies op individueel niveau heeft een relatief lange traditie. Het idee dat de leefomgeving invloed heeft op de gezondheid van het individu is pas recentelijk echt populair geworden. Het bestuderen van de impact van de leefomgeving op gezondheid biedt een meer omvangrijk perspectief op determinanten van gezondheid en kan nieuwe aanknopingspunten bieden voor het verder verbeteren van de gezondheid.

woensdag 26 maart 2014

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een seminar over demografisch gedrag in en na tijden van crisis. Wat gebeurt er met geboorte, uit huis gaan, familie en gezin (huishoudens, relatievorming en -ontbinding), met verhuizen en de woningmarkt, met internationale migratie en migrantengroepen, en uiteindelijk met de sterfte?

woensdag 10 december 2014

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert op woensdag 10 december 2014 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de zevende keer de Nederlandse Demografiedag. Op de Demografiedag 2014 worden de meest recente onderzoeksbevindingen gepresenteerd op het brede en interdisciplinaire terrein van bevolkingsvraagstukken. Het programma van de Demografiedag biedt ruimte aan demografen, economen, sociologen, geografen, psychologen, epidemiologen, historici en andere professionals die op dit uitdagende terrein werken om hun werk te presenteren en te bespreken. 

dinsdag 12 mei 2015

Uitnodiging    

De Nederlandse steden zijn de laatste jaren verrassend snel gegroeid. Als een magneet trekt de stad jongeren aan en die blijven steeds vaker in de stad wonen, ook als ze een gezin stichten. De stad groeide daardoor in inwonertal sneller dan de omvang doet vermoeden. Als een spons absorbeert de stad de nieuwe bewoners. Hoe lang blijft dit nog doorgaan en wat betekent dit voor de toekomst?  

Pagina's