U bent hier

Alle activiteiten

donderdag 05 oktober 2017

Nederland is aan het vergrijzen. Daarnaast blijft de levensverwachting toenemen. Om de kosten voor de AOW en de pensioenen beheersbaar te houden wordt de pensioenleeftijd vanaf 2013 in stapjes verhoogd van 65 naar 67 jaar in 2021, waarna deze blijft meestijgen met de levensverwachting. Het idee is daarbij dat mensen langer blijven werken. Maar er bestaan nog vele vragen. In hoeverre stoppen mensen inmiddels op een latere leeftijd met werken? Zijn we in staat de arbeidsmarkt geschikt te maken voor oudere werknemers? Wat zijn de barrières waar we tegen aanlopen?

vrijdag 06 oktober 2017

Mede op basis van het seminar over 'Oudere migranten in Nederland' en het feit dat het op 6 oktober Nationale Ouderendag was, heeft het Nederlands Dagblad een artikel geplaatst over 'oudere migranten'. In de komende jaren zal de groep ouderen met een niet-westerse achtergrond toenemen. Deze ouderen hebben over het algemeen een slechtere uitgangspositie dan ouderen met een westerse achtergrond. Ook hebben zij veelal andere behoeften en voorkeuren.

woensdag 22 november 2017

The programme and book of abstracts are now online.

The Netherlands Demographic Society (NVD) invites you to join the 10th edition of the Dutch Demography Day on Wednesday 22 November 2017, in the Academy Building of Utrecht University (Domplein). At this anniversary of the Dutch Demography Day the most recent findings in the broad and interdisciplinary field of population studies will be presented. The scientific program comprises a Keynote Address and several rounds of English language parallel sessions, as well as a poster session.

woensdag 14 maart 2018

Jaarlijks congres van de ‘Deutsche Gesellschaft für Demographie (DGD)’, met medewerking van de NVD

vrijdag 22 juni 2018

De presentaties zijn nu te downloaden.

NVD-PBL seminar Demografische trends en de toekomstige woningbouwopgave, 15 juni 2018
In dit seminar georganiseerd door NVD en PBL zal van verschillende demografische trends worden nagegaan welke effecten die mogelijk hebben op de toekomstige regionale vraag naar woningen.

Pagina's