U bent hier

Seminars

woensdag 09 oktober 2019

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) organiseren op 9 oktober 2019 het seminar ‘Big Bold and Smart: de veerkrachtige stad’. Het seminar vindt plaats bij het CBS in Den Haag.

woensdag 05 juni 2019

Naar aanleiding van de seminar schreef Peter Lagendijk een artikel over schoolprestaties. Het artikel is onderaan deze pagina te downloaden.

 

Presentaties staan online.

Personeelstekorten in de publieke sector

Nederland heeft te maken met een populatie die vergrijst. De vergrijzing heeft onder andere tot gevolg dat het zorggebruik toeneemt en er de komende jaren meer leraren uitstromen dan instromen. Ook de politie heeft te maken met personeelstekorten: steeds meer zaken moeten ze laten liggen. Op dit moment zijn er in meerdere publieke sectoren al personeelstekorten en de verwachting is dat deze tekorten alleen maar toe gaan nemen. Termen als werkdruk, te lage lonen en gebrek aan personeel (zowel kwantitatief als kwalitatief) zijn vrijwel overal toepasbaar. Ondanks de toenemende vraag naar personeel lijkt het voor steeds minder mensen interessant om in de publieke sector te gaan werken.

woensdag 17 oktober 2018

NVD-CBS Seminar Familiecomplexiteit: 'Over nieuwe gezinsstructuren en veranderde relaties’.

Alle presentaties van de dag zijn hieronder te downloaden.

dinsdag 09 oktober 2018

The Netherlands Demographic Society (NVD) is organizing on Tuesday, 9 October 2018 the seminar ‘Choice of the destination country and (im)mobility within Europe, in cooperation with the Research and Documentation Centre (WODC)’. The seminar is hosted by WODC in the Hague. The working language is English.

vrijdag 22 juni 2018

De presentaties zijn nu te downloaden.

NVD-PBL seminar Demografische trends en de toekomstige woningbouwopgave, 15 juni 2018
In dit seminar georganiseerd door NVD en PBL zal van verschillende demografische trends worden nagegaan welke effecten die mogelijk hebben op de toekomstige regionale vraag naar woningen.

Pagina's