U bent hier

Seminars

woensdag 17 oktober 2018

NVD-CBS Seminar Familiecomplexiteit: 'Over nieuwe gezinsstructuren en veranderde relaties’.

Alle presentaties van de dag zijn hieronder te downloaden.

dinsdag 09 oktober 2018

The Netherlands Demographic Society (NVD) is organizing on Tuesday, 9 October 2018 the seminar ‘Choice of the destination country and (im)mobility within Europe, in cooperation with the Research and Documentation Centre (WODC)’. The seminar is hosted by WODC in the Hague. The working language is English.

vrijdag 22 juni 2018

De presentaties zijn nu te downloaden.

NVD-PBL seminar Demografische trends en de toekomstige woningbouwopgave, 15 juni 2018
In dit seminar georganiseerd door NVD en PBL zal van verschillende demografische trends worden nagegaan welke effecten die mogelijk hebben op de toekomstige regionale vraag naar woningen.

vrijdag 06 oktober 2017

Mede op basis van het seminar over 'Oudere migranten in Nederland' en het feit dat het op 6 oktober Nationale Ouderendag was, heeft het Nederlands Dagblad een artikel geplaatst over 'oudere migranten'. In de komende jaren zal de groep ouderen met een niet-westerse achtergrond toenemen. Deze ouderen hebben over het algemeen een slechtere uitgangspositie dan ouderen met een westerse achtergrond. Ook hebben zij veelal andere behoeften en voorkeuren.

donderdag 05 oktober 2017

Nederland is aan het vergrijzen. Daarnaast blijft de levensverwachting toenemen. Om de kosten voor de AOW en de pensioenen beheersbaar te houden wordt de pensioenleeftijd vanaf 2013 in stapjes verhoogd van 65 naar 67 jaar in 2021, waarna deze blijft meestijgen met de levensverwachting. Het idee is daarbij dat mensen langer blijven werken. Maar er bestaan nog vele vragen. In hoeverre stoppen mensen inmiddels op een latere leeftijd met werken? Zijn we in staat de arbeidsmarkt geschikt te maken voor oudere werknemers? Wat zijn de barrières waar we tegen aanlopen?

Pagina's