U bent hier

Nieuwe databronnen voor demografisch onderzoek

Datum: 
donderdag 06 april 2006
Locatie: 
Symposionzaal UvA, Amsterdam

Beschrijving

De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe databronnen in Nederland gaan erg snel, waardoor het voor velen niet meer mogelijk is om nog zicht te houden op de vele nieuwe onderzoeksmogelijkheden die hierdoor ontstaan. Deze middag bood een uitstekende mogelijkheid om door een aantal deskundigen uit de eerste hand bijgepraat te worden. De middag werd bezocht door ongeveer 30 demografen, en de discussie werd geleid door Leo van Wissen.

In een vijftal lezingen werden de belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje gezet. Natuurlijk zijn de ontwikkelingen bij het CBS toonzettend en daarom waren twee lezingen van het CBS afkomstig. Bart Bakker gaf een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen rond het Sociaal Statistisch Bestand SSB. Dit is een veelomvattend project waar steeds meer registers en steekproeven geïntegreerd worden rond de Gemeentelijke Basisadministratie. Hiermee wordt het op den duur bijvoorbeeld mogelijk om arbeidsmarktparticipatie te koppelen aan gezondheidsinformatie op micro niveau. Carel Harmsen had een inhoudelijk verhaal over arbeidsdeelname van allochtonen dat gebaseerd was op de Virtuele Volkstelling, een aan het SSB gelieerd project bij het CBS, dat opgezet is in verband met de door de Europese Commissie opgelegde taak voor ieder land om met een volkstelling vergelijkbare gegevens te leveren. De virtuele volkstelling is vrij beschikbaar via de CBS website.

Pearl Dykstra (NIDI, UU) berichtte over een andere belangrijke ontwikkeling op het front van de datamogelijkheden: de Netherlands Kinship Panel Study NKPS. Momenteel wordt de tweede meting van deze survey verzameld, waardoor de onderzoeksmogelijkheden sterk worden uitgebreid. Dit bestand is -na aanvraag- vrij toegankelijk voor onderzoekers.

De historische dimensie was eveneens nadrukkelijk aanwezig, met lezingen van Kees Mandemakers (IISG) over de Historische Steekproef Nederland HSN en Luuk Schreven (NIWI) over de Digitale Volkstellingen.  Met deze databronnen is zowel op micro- als op macroniveau over langere perioden diepgaand demografische onderzoek mogelijk. Beide projecten zijn bijna afgerond, en veel van het materiaal is al direct beschikbaar als werkbestanden. Rond de Digitale Volkstelling is ook een cartografische module gecreëerd, waarbij het mogelijk is om als gebruiker zelf kaarten te maken op basis van historische gegevens.