You are here

Een andere kijk op vergrijzing

Date: 
Thursday 24 May 2007
Location: 
NIDI, The Hague

Description

Vergrijzing wordt doorgaans geassocieerd met problemen. Vaak gaat het over de hogere kosten van pensioenen en een groter beroep op de gezondheidszorg. Vergrijzing betekent echter niet alleen kommer en kwel. Er is ook een andere kant aan vergrijzing. Lang niet alle ouderen zijn kwetsbaar en hulpbehoevend. Er zijn ook langer levende, vitale, welvarende ouderen, die genieten van hun vrije tijd en als opa en oma een steentje bijdragen aan kinderopvang. Doel van deze studiemiddag was bij te dragen aan een evenwichtiger beeld van vergrijzing. Als aanvulling op het macro-economische perspectief dat al zoveel aandacht krijgt, belichtte de studiemiddag de andere, individuele kant van vergrijzing.

Organisation

Chair: 
Clara Mulder (UvA)