You are here

Seminar De opleidingsgradiënt in de demografie: hoeveel doet onderwijs ertoe in demografisch gedrag?

Date: 
Wednesday 28 March 2012
Location: 
CBS Den Haag

Description

28 maart 2012 organiseren het NIDI, het CBS en  dee NVD een seminar getiteld ‘De opleidingsgradiënt in de demografie: hoeveel doet onderwijs ertoe in demografisch gedrag?’ 

Het SCP-rapport "De sociale staat van Nederland 2011" stond onder meer stil bij de betekenis van onderwijs voor gezondheid en levensduur: hoog opgeleiden leven maar liefst zeven jaar langer dan laag opgeleiden, en de hoog opgeleiden komen pas in de ‘ongezonde levensfase’ als, gemiddeld gesproken, de laag opgeleiden al zijn overleden. Dat betekent onder meer dat de oudste leeftijdsgroepen door selectieve sterfte relatief hoog opgeleid raken, en dat is een factor die weinig besproken wordt in de discussies rond pensioen en ouderenzorg.

Hoog tijd voor de NVD om in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een seminar aan het onderwijsniveau te wijden. Daarbij wordt stilgestaan bij de ‘gehele demografische levensloop’: wat zijn de verschillen naar opleidingsniveau bij de partnerkeuze en voor het wel of niet krijgen van kinderen, wat is de betekenis voor gezondheid en sterfte, wat zijn de verschillen tussen hoger en lager opgeleiden als het gaat om migratie en integratie, zijn er verschillen op de arbeidsmarkt en bij pensionering, alsmede op het punt van intergenerationele overdrachten? Kortom, hoe ziet het leven van hoger en lager opgeleiden er tegenwoordig uit en wat merkt de hedendaagse samenleving daarvan?

Organisation

Chair: 
Dagvoorzitter: Jan Latten (CBS / UvA)
Organisation: 
NVD-NIDI-CBS
Organisation committee: 
Gijs Beets (NIDI) en Wim Leunis (CBS)