You are here

Crisis en levensloop, (extra) knikken in demografische trends?

Date: 
Wednesday 26 March 2014
Location: 
Den Haag: CBS (Tinbergenzaal)

Description

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een seminar over demografisch gedrag in en na tijden van crisis. Wat gebeurt er met geboorte, uit huis gaan, familie en gezin (huishoudens, relatievorming en -ontbinding), met verhuizen en de woningmarkt, met internationale migratie en migrantengroepen, en uiteindelijk met de sterfte? Van welk gedrag wordt helemaal afgezien, welk gedrag wordt alleen maar uitgesteld, welk gedrag vervroegd, en misschien is er zelfs gedrag, nu of straks, waarvan pas veel later in het leven blijkt dat er een verband is met deze of wellicht een andere crisis. Kortom, er wordt een breed scala aan demografische onderwerpen belicht, allemaal crisis-gerelateerd.

Het hele programma kunt u vinden onder Downloads.

Organisation

Information: 
Inschrijving: Jeannette van der Aar, Toegang: gratis