You are here

Nederlandse Demografiedag 2005

Date: 
Tuesday 06 September 2005
Location: 
Academiegebouw, Utrecht

Description

Op 6 oktober 2005 organiseerde de NVD in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en Population Research Centre (PRC) van de Rijksuniversiteit Groningen de eerste Nederlandse Demografiedag.

Uitdrukkelijk werden ook studenten uitgenodigd een presentatie te verzorgen op basis van een recent afgeronde scriptie. In het kader van haar 35-jarig jubileum, wil het NIDI de demografie-beoefening stimuleren en sponsorde de Nederlandse Demografiedag door het uitgeven van een selectie van de gepresenteerde papers in boekvorm en het uitreiken van een scriptieprijs van € 500 voor de beste scriptie, gepresenteerd op de Demografiedag. De prijs werd uitgereikt aan Jolanda van Sluijs voor haar scriptie 'Effecten van levenslooptransities op de tevredenheid van jongvolwassenen', geschreven aan de Universiteit van Tilburg, onder begeleiding van Matthijs Kalmijn en Aat Liefbroer.

Organisation

Chair: 
Clara Mulder
Organisation: 
NVD
Organisation committee: 
Helga de Valk (NIDI), Ruben van Gaalen (NIDI), Karen Haandrikman (PRC), Elda Pardere (PRC)