Boekpresentatie – Nieuwe wegen voor vluchtelingen

Datum: woensdag 27 juni 2018
Locatie: SER gebouw, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

De komst van grote aantallen asielzoekers naar Nederland in 2014 en 2015 ligt nog vers in het geheugen. Sindsdien is de instroom verminderd en ligt er nu meer beleidsurgentie bij vraagstukken over integratie dan over opvang. Deze editie van het Jaarboek Migratie en Integratie met de titel NIEUWE WEGEN VOOR VLUCHTELINGEN bevat 13 hoofdstukken waarin vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines de huidige knelpunten ten aanzien van de integratie van vluchtelingen worden geanalyseerd en beleidsaanbevelingen worden gedaan. Op 27 juni a.s. wordt het boek gepresenteerd tijdens een mini-symposium. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Nederlands
English Nederlands