Nico van Nimwegen en Frans Willekens benoemd tot erelid van de NVD

Tijdens de jaarlijkse Nederlandse Demografiedag gehouden op 28 november 2018 zijn Nico van Nimwegen en Frans Willekens door het Bestuur en leden van de Nederlandse Vereniging voor Demografie benoemd tot erelid van de vereniging.

Nico van Nimwegen heeft het erelidmaatschap toegekend gekregen als blijk van waardering voor zijn jarenlange bijzondere verdiensten voor de vereniging. Hij heeft lange tijd in het bestuur van de NVD gezeten, in de periode 1981-1983 als secretaris, en vanaf 2002 onafgebroken tot 2017, op de zg. kwaliteitszetel van het NIDI. Veel NVD-activiteiten, zoals de Demografiedag, zijn mede door hem bedacht en vormgegeven. Een Vereniging is op de eerste plaats een functionerende gemeenschap van mensen die met elkaar samenwerken. Nico heeft als geen ander en op zijn eigen wijze die spirit van samenwerking en collegialiteit in de NVD bevorderd en dat is een belangrijke reden waarom de vereniging na 90 jaar nog steeds jong en vitaal is. We zijn hem hiervoor zeer dankbaar.

Frans Willekens heeft het erelidmaatschap toegekend gekregen als blijk van waardering voor zijn buitengewone verdiensten voor de wetenschappelijke bestudering van bevolkingsvraagstukken. Frans heeft belangrijke bijdragen geleverd aan verschillende domeinen van de demografie. Zijn belangrijkste bijdragen liggen op het terrein van de levensloopbenadering in de demografie, in het kader waarvan hij zich heeft beziggehouden met multistate modellen, en duurmodellen van de timing van levensloopgebeurtenissen. Daarnaast heeft hij zich ook onderscheiden op het gebied van migratiemodellen. Zijn betekenis voor de demografie is groot. Het voorstel van het bestuur in de jaarvergadering werd unaniem en met applaus door de leden ondersteund.

Namens de NVD, Leo van Wissen (voorzitter van de NVD).

Nederlands
English Nederlands