Overlijden erelid Hans van den Brekel

Op 31 augustus jl. is Hans van den Brekel, erelid van onze vereniging, op 82-jarige leeftijd overleden.

Hans heeft veel voor de NVD betekend. Hij was lid sinds 1963, en diende lange tijd in het bestuur, van 1969 tot 1977 als secretaris/pennngmeester, en van 1986 tot 1994 als gewoon bestuurslid. De geschiedenis van de vereniging in de periode 1928-1963 werd door hem geschreven. Na zijn aftreden uit het bestuur werd hij in 1995 benoemd tot erelid.  

Van 1962 tot 1977 was hij verbonden aan het CBS, waar hij opklom tot hoofd van de afdeling Bevolkingsstatistiek. Daarna werkte hij tot 1991 achtereenvolgens bij het Ministerie van Volksgezondheid en daarna bij Onderwijs en Wetenschappen, als directeur bevolkingszaken. Vanaf 1992 was Hans verbonden aan het NIDI, tot zijn pensionering in 1999.  In zijn NIDI heeft hij onder meer een aantal publicaties van het NIDI verzorgd in de reeks Population and Family in the Low Countries, en was hij betrokken bij de redactie van het tijdschrift Bevolking en Gezin, en van Demos. Als organisator was hij betrokken bij de Europese Bevolkingsconferentie EAPS 1999 in Den Haag.

De verspreiding van demografische kennis in de samenleving en de relatie tussen demografie en beleid was voor hem altijd heel belangrijk. Hij had ook zitting in diverse bevolkingscommissies, zowel nationaal als internationaal. Zo was hij lid van de Nederlandse delegatie van de UN Wereldbevolkingsconferenties in Boekarest (1974) en Mexico (1984).

Hans heeft vanuit zijn positie op het ministerie, hoofd van de afdeling bevolkingsstatistiek van het CBS, als NIDI medewerker, en als lid van het bestuur van de NVD zich altijd ingezet voor het veld van de demografie. We verliezen in hem een ontzettend aimabele collega aan wie de Nederlandse demografiebeoefening veel verschuldigd is.

Leo van Wissen, Voorzitter van de NVD

Nederlands
English Nederlands