Seminar Langer werken: Oudere werkenden op de arbeidsmarkt

[in Dutch only]

Datum: donderdag 05 oktober 2017

Locatie: Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS), Amsterdam

Nederland is aan het vergrijzen. Daarnaast blijft de levensverwachting toenemen. Om de kosten voor de AOW en de pensioenen beheersbaar te houden wordt de pensioenleeftijd vanaf 2013 in stapjes verhoogd van 65 naar 67 jaar in 2021, waarna deze blijft meestijgen met de levensverwachting. Het idee is daarbij dat mensen langer blijven werken. Maar er bestaan nog vele vragen. In hoeverre stoppen mensen inmiddels op een latere leeftijd met werken? Zijn we in staat de arbeidsmarkt geschikt te maken voor oudere werknemers? Wat zijn de barrières waar we tegen aanlopen? Is gezondheid een belemmering om langer door te werken? Zijn werkgevers bereid oudere werknemers een plek binnen het bedrijf te geven? Wat zijn de strategieën die ouderen hanteren om te kunnen blijven werken (zzp, adviseur, ……)? Hoe ervaren oudere werknemers het langer doorwerken? Hoe verschilt dit voor verschillende groepen werkenden?

De Nederlandse Vereniging voor Demografie in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI en het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) organiseert op 5 oktober 2017 het seminar ‘Langer werken: Oudere werkenden op de arbeidsmarkt’. Het seminar besteedt aandacht aan visie, kennis en toepassing in de praktijk, en sluit af met een paneldiscussie.

Nederlands
English Nederlands