U bent hier

Belgische Dag van de Demografie 2015

Op dinsdag 24 maart 2015 organiseert de Vereniging Voor Demografie (VVD) de eerste Dag van de Demografie. Deze dag staat in teken van recente ontwikkelingen in de demografie en geeft (ervaren én jonge) onderzoekers de kans hun werk voor te stellen aan vakgenoten en geïnteresseerden. De dag omvat zowel Nederlandstalige als Engelstalige parallelle sessies en wordt afgesloten met een keynote lezing door Professor Emily Grundy (London School of Economics). Emily Grundy's onderzoek is voornamelijk opgebouwd rond vergrijzing. Haar specifieke interesses in dit onderzoeksveld situeren zich omtrent de familie, het huishouden en informele steun in de latere levensfasen, hoofdzakelijk in relatie tot gezondheid. 

Call for abstracts

Onderzoekers kunnen tot en met 30 november 2014 een abstract (maximaal 300 woorden in het Engels of Nederlands) inzenden naar vvd@demografie.be. Abstracts kunnen zowel betrekking hebben op actuele bevolkingsvraagstukken als op historische demografie en een verschillende geografische reikwijdte hebben. Abstracts kunnen worden ingediend voor volgende thema’s:

  • Sterfte & gezondheid
  • Huishoudens & gezinstransities
  • Vruchtbaarheid & gezinsvorming
  • Migratie
  • Demografie, stedelijkheid & planning
  • Data & methodologie

Onderzoekers worden in de loop van januari 2015 op de hoogte gebracht of hun abstract werd aanvaard voor de Dag van de Demografie. Onderzoekers wiens abstract aanvaard werd, worden uitgenodigd om een extended abstract (2 à 4 pagina’s) of paper in te dienen tegen 9 maart 2015.

Praktisch

Datum: 24 maart 2015
Locatie: Universiteit van Antwerpen, Hof Van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
Kostprijs: 30 euro (niet-leden)/ gratis (VVD-leden)
Deadline abstracts: 30 november 2014

Het finale programma en de praktische regeling met betrekking tot inschrijving wordt ter beschikking gesteld in de loop van januari 2015.

De Vereniging voor Demografie (VVD) wenst de studie en de kennis van de demografie te promoten in Vlaanderen en Brussel. Jaarlijks organiseert de VVD een aantal lezingen en een studiedag over actuele demografische vraagstukken. De vereniging houdt haar leden ook op de hoogte van initiatieven bij haar Franstalige zusterorganisatie, la Société Démographique Francophone de Belgique (SDFB), en bij de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD).
De VVD groepeert personen die belangstelling hebben voor bevolkings- en gezinsontwikkelingen. Zij richt zich zowel tot diegenen die zich beroepsmatig met bevolkingsvraagstukken bezighouden als tot een breed geïnteresseerd publiek. Ze probeert op diverse wijzen tegemoet te komen aan de verlangens van beide doelgroepen: het verlenen van advies, het verstrekken van documentatie, de verspreiding van informatie over recente demografische evoluties, het berichten van ontmoetingen en publicaties die verband houden met demografie en de organisatie van lezingen en studiedagen. 
Voor meer info: www.demografie.be