U bent hier

Call for Abstracts ‘Dag van de Demografie 2017’ Vlaanderen

Op dinsdag 21 maart 2017 organiseert de Vereniging Voor Demografie (VVD) de tweede Dag
van de Demografie. Deze dag staat in teken van recente ontwikkelingen in de demografie en
geeft ervaren én jonge onderzoekers de kans hun werk voor te stellen aan vakgenoten en
geïnteresseerden. De keynote lezing zal verzorgd worden door Fred Pearce. Fred Pearce is
wetenschapsjournalist en auteur van verschillende boeken, onder meer over de ecologische,
sociale en economische gevolgen van de huidige demografische trends.

Call for abstracts
Onderzoekers kunnen tot en met 12 december 2016 een abstract (maximaal 300 woorden in
het Engels of Nederlands) inzenden naar vvd@demografie.be. Abstracts kunnen zowel
betrekking hebben op actuele bevolkingsvraagstukken als op historische demografie en een
verschillende geografische reikwijdte hebben. Abstracts kunnen worden ingediend voor
volgende thema’s:

  • Sterfte & gezondheid
  • Huishoudens & gezinstransities
  • Vruchtbaarheid & gezinsvorming
  • Migratie
  • Demografie, stedelijkheid & planning
  • Data & methodologie

Onderzoekers worden in de loop van januari 2017 op de hoogte gebracht of hun abstract werd
aanvaard. Onderzoekers wiens abstract aanvaard werd, worden uitgenodigd om een extended
abstract (2 à 4 pagina’s) of paper in te dienen tegen 6 maart 2017.

Praktisch
Datum: 21 maart 2017
Locatie: Universiteit Gent – Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent
Kostprijs: 40 euro (niet-leden) / gratis (VVD-leden)
Deadline abstracts: 12 december 2016
Het finale programma en de praktische regeling met betrekking tot inschrijving wordt ter
beschikking gesteld in de loop van januari 2017.