U bent hier

Seminar Bevolkingsprognoses in theorie, beleid en praktijk

Datum: 
dinsdag 06 oktober 2015
Locatie: 
CBS, Den Haag

Beschrijving

De presentaties van de Seminar, en een samenvatting vind onder 'Downloads'. Via deze link kunt u een interview met Leo van Wissen lezen, gehouden naar aanleiding van de seminar.

Bevolkingsprognoses worden steeds belangrijker, mede gezien de vergrijzing, krimp, de ontwikkeling van de huishoudenssamenstelling en huishoudensgrootte. Voor allerlei sectoren zijn de prognoses relevant en ze worden zowel toegepast binnen onderzoek, beleid en de praktijk. Tegelijkertijd is de kennis van en over elkaar niet altijd overal even goed aanwezig: welke prognoses zijn er eigenlijk allemaal? Waar hebben ontwikkelaars, onderzoekers, beleidsmakers en de praktijk behoefte aan? En waar lopen ze tegen aan? De Nederlandse Vereniging voor Demografie organiseert in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en het Centraal Bureau voor de Statistiek het seminar ‘Bevolkingsprognoses in theorie, beleid en praktijk’ over de huidige en toekomstige ontwikkeling en toepassing van bevolkingsprognoses.

Het seminar heeft de volgende doelstellingen:

  • Het (nog meer) verbinden van wetenschap, beleid en praktijk op het gebied van bevolkingsprognoses
  • Inzicht krijgen in de mate van overlap van de rol van bevolkingsprognoses in diverse sectoren: wat zou de organisatie van de zorg bijvoorbeeld van de organisatie van het onderwijs kunnen leren en andersom?
  • Inzicht krijgen in de sterktes, zwaktes, kansen en knelpunten voor zowel de ontwikkeling als toepassing van toekomstige bevolkingsprognoses

Het seminar is opgebouwd vanuit ontwikkeling en wetenschap naar toepassing in beleid (rijk, provincie en gemeente) en praktijk.

Locatie:
Centraal Bureau voor de Statistiek (Tinbergenzaal)

Henri Faasdreef 312

2492 JP Den Haag

Toegang:
Gratis

Presentaties

Bijgevoegd de presentaties gegeven tijdens de seminar.

Organisatie

Organisatie: 
NIDI NVD CBS
Organisatiecomité: 
Auke Vlonk
Inlichtingen: 
Auke Vlonk: auke.vlonk@aimtrack.nl.