Activiteiten

In algemene zin heeft de Nederlandse Vereniging voor Demografie zich tot doel gesteld om de kennis over bevolkingsvraagstukken te bevorderen en te verspreiden onder geinteresseerden. Dit tracht zij te bereiken door het organiseren van verschillende bijeenkomsten, namelijk thematische congressen, seminars en de steeds drukker bezochte Nederlandse Demografiedag.

De NVD organiseert jaarlijks de Nederlandse Demografiedag. Op deze bijeenkomsten kunnen onderzoekers hun lopend onderzoek in demografische ontwikkelingen presenteren en is er volop gelegenheid tot het leggen van contacten met collega’s en het uitwisselen van ervaringen. Verder vindt op die dag de Algemene Jaarvergadering plaats. Tijdens de Demografiedag wordt ook de NIDI-NVD Master Scriptieprijs uitgereikt en de winnaar van de Seed Grant bekendgemaakt.

Naast de jaarlijkse bijeenkomst organiseert de NVD seminars waarin een actueel, demografisch onderwerp centraal staat. Aan seminars zijn doorgaans geen inschrijfkosten verbonden.

De NVD sponsort demografische activiteiten geïnitieerd door leden, vanuit een vast budget.

In het menu vind je meer informatie over toekomstige en gehouden activiteiten.

Nederlands
English Nederlands