Scriptieprijs

Om onderzoek naar bevolkingsvraagstukken door jonge onderzoekers te stimuleren reiken het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) jaarlijks de NIDI-NVD Master Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het terrein van het interdisciplinaire onderzoek naar bevolkingsvraagstukken/demografie. De NIDI-NVD Master Scriptieprijs bestaat uit een geldbedrag van €500 en een oorkonde. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Nederlandse Demografiedag.

De volgende spelregels gelden:

  • de scriptie heeft een connectie met Nederland, hetzij door nationaliteit, woonplaats of universiteit van de indiener, dan wel door het onderwerp;
  • de scriptie is van recente datum (afgelopen 1-2 jaar);
  • alleen oorspronkelijke scripties mogen meedingen; scripties mogen maar eenmaal meedingen;
  • studenten moeten zelf hun scriptie nomineren voor de geldende deadline.

Houd onze nieuwspagina in de gaten om te zien hoe en wanneer deelnemers hun scriptie dit jaar kunnen indienen.

Een jury van NIDI en NVD beoordeelt de scripties en wijst een winnaar aan.

Nederlands
English Nederlands