Aankondiging Filmpjeswedstrijd Demografie 2020

[in Dutch only]

Aanleiding

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) bevordert de verspreiding van kennis over bevolkingsvraagstukken onder brede lagen van de bevolking. Sinds het bestaan van de vereniging doet zij dit al onder wetenschappers en beleidsmedewerkers. Na het succes van eerdere edities, willen we ook dit jaar deze kennis verspreiden onder leerlingen van middelbare scholen door een filmpjeswedstrijd te organiseren.

Doelgroep

Leerlingen van de 2e, 3e en 4e klas van vmbo, havo en vwo.

Wedstrijd

Wij nodigen leerlingen uit een filmpje (max. 3 minuten) te maken over een demografisch onderwerp, bijvoorbeeld geboorte, verhuizing, grote gezinnen, en (steeds) ouder worden. Leerlingen mogen individueel of in een groep van maximaal 5 leerlingen aan de slag. Inspiratie kunnen zij opdoen in de filmpjes van de winnaars van de filmpjeswedstrijd of in de voorbeeldfilmpjes van vorig jaar. Deze filmpjes zijn te vinden op de website van de NVD https://www.nvdemografie.nl/news/filmpjeswedstrijd-demografie-2019/.

Beoordelingscriteria

De filmpjes worden beoordeeld op een aantal criteria:

  • Inhoud:                                   is het onderwerp (voldoende) demografisch
  • Helderheid:                            opbouw verhaal, verstaanbaar, leesbaar etc.
  • Creativiteit/originaliteit:         bv qua keuze onderwerp/weergave/gekozen invalshoek

De jury bestaat uit: dr. Debbie Verbeek-Oudijk (Sociaal en Cultureel Planbureau), dr. Nicole van der Gaag (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) en prof. dr. Leo van Wissen (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut).

Prijzen

De NVD stelt drie geldprijzen ter beschikking: 1e prijs €300,-; 2e prijs €200,-; 3e prijs €100,-.

NB: De jury behoudt het recht om bij te weinig inzendingen geen winnaars van de wedstrijd aan te wijzen.

Inzenden

Stuur voor vrijdag 17 juli 2020 het filmpje (of een link naar het filmpje) naar info@nvdemografie.nl onder vermelding van filmpjeswedstrijd. Meer informatie kunt u terugvinden in de docentenhandleiding onderaan de pagina. 

Prijsuitreiking

Op 1 oktober 2020 worden de winnaars op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs. Daarna zullen de winnaars op de website van de NVD bekend gemaakt. Docenten van de winnende teams ontvangen een uitnodiging voor de Demografiedag die op 18 november 2020 in het Academiegebouw te Utrecht plaatsvindt.

Op de hoogte blijven?

Alle informatie over de wedstrijd staat op https://nvdemografie.nl/activiteiten/filmpjeswedstrijd/filmpjeswedstrijd-demografie-2019. Voor vragen kunt u terecht bij de NVD (info@nvdemografie.nl).

En ten slotte kunt u zich abonneren op het gratis demografische bulletin Demos (in Dutch), of eveneens gratis op de KNAG Nieuwsbrief Onderwijs (info@knag.nl). Mocht u lid willen worden van de NVD, dan kan dat hier. Voor meer inspiratie kunt u ook nog kijken in de actuele berichten van: CBS-in-de-klas: aardrijkskunde.

English
Nederlands English