History

The Netherlands Demographic Society was established on 27 September 1928 as the Netherlands National Committee of the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP). In order to allow for the participation of non-members of IUSSP in the society’s work, the name was changed to “Society for Demography” in 1950. Since the change in statutes in 1980, the society goes by the name of “Netherlands Demographic Society” (NVD).

The NVD is one of the oldest scientific societies in the field of population research in the world. In the year of its establishment, there were 48 members. Now, the society has approximately 300 members.

De samenstelling van het ledenbestand is divers. Naast wetenschappers van verschillende disciplines - werkzaam aan universiteiten, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en overige overheids- en particuliere onderzoeksbureaus - bestaan de NVD-leden uit personen werkzaam (geweest) in het basis- of voortgezet onderwijs, bedrijfsleven en in de beleidssfeer (rijksoverheid, provincie of gemeenten).

English
Nederlands English