Lidmaatschap

Voor iedereen die belangstelling heeft voor demografische vraagstukken zoals ontgroening en vergrijzing, gezinsvorming en internationale migratie, is de Nederlandse Vereniging voor Demografie een interessante vereniging. Te denken valt aan wetenschappers, beleidsmakers en ambtenaren, maar ook aan journalisten, ondernemers, docenten en studenten. Je hoeft dus geen demograaf te zijn om lid te worden van de NVD!

Contributie

Het lidmaatschap van de NVD bedraagt  € 35,- per jaar als u per automatische incasso betaalt. Indien u niet per automatische incasso wilt betalen, bedraagt de contributie € 40,- per jaar.

Als lid van de NVD ontvangt u

  • korting voor het bijwonen van de jaarlijkse Nederlandse Demografiedag
  • een uitnodiging voor seminars die (mede) door de NVD worden georganiseerd (aan seminars zijn doorgaans geen inschrijfkosten verbonden)
  • een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
  • het populair-wetenschappelijke tijdschrift Demos

Als lid van de NVD blijft u dus goed op de hoogte van de laatste demografische ontwikkelingen!

Lid worden?

Wilt u lid van de NVD worden? Kies dan de optie 'Lid worden NVD'. Vervolgens wordt u doorgestuurd naar het Ledenportaal. Kies daar 'Aanmelden als lid' en vul het inschrijfformulier in.

Adreswijzigingen en opzegging van het lidmaatschap 

Adreswijzigingen kunt u zelf aanpassen in het ledenportaal. Gebruik hiervoor de inlogcodes die u bij uw inschrijving heeft gekregen.

Opzegging van het lidmaatschap kan elektronisch of schriftelijk worden doorgegeven bij het onderstaande adres.

Nederlandse Vereniging voor Demografie
t.a.v. de secretaris
Postbus 11650
2502 AR Den Haag

info@nvdemografie.nl

Nederlands
English Nederlands