Aankondiging NIDI-NVD Master Scriptieprijs

Om onderzoek naar bevolkingsvraagstukken door jonge onderzoekers te stimuleren reiken het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI en de Nederlandse Vereniging voor Demografie NVD jaarlijks de NIDI-NVD Master Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het terrein van het interdisciplinaire onderzoek naar bevolkingsvraagstukken/demografie. De NIDI-NVD Master Scriptieprijs bestaat uit een geldbedrag van €500 en een oorkonde. De prijs wordt dit jaar uitgereikt op woensdag 24 november 2021 tijdens de Nederlandse Demografiedag.

De volgende spelregels gelden:

  • de scriptie heeft een band met Nederland, hetzij door nationaliteit, woonplaats of universiteit van de indiener, dan wel door het onderwerp;
  • de scriptie is van recente datum (afgelopen 1-2 jaar);
  • alleen oorspronkelijke scripties mogen meedingen; scripties mogen maar eenmaal meedingen;
  • studenten moeten zelf hun scriptie nomineren voor de geldende deadline.

Deelnemers kunnen hun scriptie en een kort abstract (max 150 woorden) indienen door deze te mailen naar demografiedag@gmail.com. De deadline is vrijdag 15 oktober 2021.

Een jury van NIDI en NVD beoordeelt de scripties en wijst een winnaar aan.

Als er minder dan vijf scripties zijn ingediend wordt de prijs helaas niet uitgereikt. In dat geval krijgen deelnemers de kans om mee te dingen naar de prijs van het jaar erna.

Nederlands
English Nederlands