Leo van Wissen benoemd tot erelid

Op 4 december 2023 – tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVD – heeft voorzitter Prof. dr. Leo van Wissen het voorzitterschap van de vereniging overgedragen aan Prof. dr. Ruben van Gaalen. Met het voorstel van het bestuur om Leo van Wissen te benoemen als erelid werd unaniem ingestemd door de leden.

Ruben van Gaalen sprak Leo en de vergadering als volgt toe:

“Leo neemt vandaag – na twee termijnen- afscheid als voorzitter van de NVD. In oktober bereikte hij de AOW- leeftijd. Hij blijft ook daarna actief in een aantal projecten en functies.

Leo heeft zich gedurende zijn gehele loopbaan ingezet voor de beoefening van de Demografie in Nederland en Europa. Niet alleen binnen de academische wereld als hoogleraar Demografie in Groningen en als bestuurder (o.a. Directeur van het NIDI, voorzitter European Doctoral School for Demography), maar ook daarbuiten. Leo is sinds 2017 voorzitter van de NVD en organiseerde diverse seminars op het terrein van prognoses en modellen, en bevolkingsgkrimp, en recent nog over de relatie tussen demografie en klimaat.

Ook maatschappelijk is hij actief op diverse terreinen. Zo zette hij zijn expertise jarenlang in voor het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, werkte hij samen met Eelco Bosch van Rosenthal aan een serie over demografie voor de NOS. Recent heeft hij een samenwerking geïnitieerd met de KNAG met als doel een module demografie te ontwikkelen voor het middelbaar onderwijs.

Namens het bestuur wil ik graag bij deze aan de ALV voorstellen om Leo te benoemen als erelid. Andere huidige ereleden zijn: Frans Willekens, Dick van der Kaa en Nico van Nimwegen.

We zouden het een eer vinden als de ALV, en natuurlijk Leo zelf, instemt met deze benoeming, zodat Leo wordt opgenomen in dit selecte gezelschap van ereleden van de Nederlandse Vereniging voor Demografie”.

Nederlands
English Nederlands