NVD seed grant

De Nederlandse Verenging voor Demografie (NVD) wil middels een ‘Seed Grant’ masterstudenten en promovendi die werkzaam zijn op het snijvlak van demografie en samenleving een mogelijkheid geven om iets extra’s toe doen in hun onderzoek. 

De NVD stelt jaarlijks een budget van 1.500 € beschikbaar voor (afgebakende) onderzoeksactiviteiten, zoals extra dataverzameling, codering of transcriptie van kwalitatieve interviews, of bezoek aan een conferentie of workshop om een paper te presenteren. De Seed Grant is nadrukkelijk bedoeld voor eigen onderzoek van de jonge onderzoeker.

Procedure:

 • Schrijf een aanvraag met je idee (maximaal 1 A4, inclusief beknopte begroting)
 • Er kan een bedrag van maximaal 1.500 € worden aangevraagd
 • Indienen vóór 1 oktober 2024 via info@nvdemografie.nl
 • Een jury beslist wie de Grant zal krijgen
 • Het bedrag moet in 2025 besteed worden
 • Als er onvoldoende (kwalitatief goede) inzendingen zijn, kan de jury besluiten de Grant dat betreffende jaar niet uit te keren

NVD Seed Grant (English)

The Netherlands Demographic Society offers a “Seed Grant” to young researchers (master and PHD students), working at the intersection of demography and society, to provide extra financial means that will help them in their research project.

The NVD makes budget available annually for circumscribed research activities, such as additional data collection, coding or transcription of qualitative interviews, or visiting a conference or workshop to present a paper. The Seed Grant is specifically intended for young researchers who want to stimulate their own research.

Procedure:

 • Write a proposal with your idea (max. 1 A4, including budget)
 • Applications up to a maximum budget of €1,500 can be submitted
 • Submit before October 1st 2023, via info@nvdemografie.nl
 • A jury will evaluate the application.
 • The grant will have to be used in 2025.
 • Whenever there are too few (good quality) applications, the jury may decide not to award the Grant that year.
Nederlands
English Nederlands