Gratis kinderopvang: hogere arbeidsparticipatie, minder genderongelijkheid?

Meer informatie over de inhoud van het programma volgt binnenkort.

Donderdag 20 juni 2024, 13.30 – 17.00 uur

Locatie: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag

Het doel van het seminar is om inzicht te krijgen in de wijze waarop families momenteel de zorg voor hun kinderen combineren met betaald werk en hoe die praktijk zou kunnen veranderen als de toegankelijkheid van kinderopvang vergroot zou worden. De nadruk ligt daarbij op verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen lage en hoge inkomens.

Sprekers:
1. Freek Bucx (SCP)
2. Gabriele Mari (EUR)
3. Hans van Kippersluis (EUR)
4. Thomas van Huizen (UU)

Nederlands
English Nederlands