Gratis kinderopvang: hogere arbeidsparticipatie, minder genderongelijkheid?

Datum en tijd: Donderdag 20 juni 2024, 13.30 – 17.00 uur

Locatie: Centraal Bureau voor de Statistiek, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag

De door Rutte IV voorgenomen stelselwijziging waarbij de kinderopvang voor werkende ouders ‘bijna gratis’ zou worden is voorlopig uitgesteld. Er woedt een stevig politiek en maatschappelijk debat over de vraag hoe het beleid rond kinderopvang en ouderschapsverlof er in de toekomst uit moet komen te zien. Een belangrijke vraag daarbij is wat een ruimere toegang tot betaalbare (formele) kinderopvang betekent voor de arbeidsdeelname van ouders. En wat zijn de gevolgen voor de gelijkheid tussen vaders en moeders en tussen lage en hoge inkomensgroepen?

Het doel van het seminar was om inzicht te krijgen in de wijze waarop gezinnen momenteel de zorg voor hun kinderen combineren met betaald werk en hoe die praktijk zou kunnen veranderen als de toegankelijkheid van kinderopvang vergroot zou worden.

Presentaties: toelichting en slides

Verminderde toegang tot kinderopvang vergroot ongelijkheidProf. Dr. Hans van Kippersluis (EUR) en Prof. Dr. Hongliang Zhang (Zhejiang University).

Per februari dit jaar is de koppeling tussen gewerkte uren van de minst werkende ouder en de hoeveelheid kinderopvangsubsidie afgeschaft. In dit artikel bestuderen we het effect van de invoering van dit ‘urenplafond’ in 2012 op genderongelijkheid. Deze analyse geeft niet alleen een voorspelling voor de gevolgen van de afschaffing van het urenplafond, maar schetst mogelijk ook meer algemene gevolgen als kinderopvang minder toegankelijk wordt (bijv. door personeelstekorten).

Poor rich women? Labour market effects of de-subsidising childcare for high-income mothersDr. Gabriele Mari (EUR), Prof. Dr. Olivier Marie (EUR) en Dr. Renske Stans (EUR)

We investigate how subsidies affect the labour market outcomes of women in high-income households, where child penalties are often steeper but childcare expenses might be easier to pay out of pocket. Using a stacked difference-in-difference design and admin data, we examine a 2013 reform which curtailed childcare subsidies for high-income households in the Netherlands. For women affected by the reform, we find steeper post-childbirth earnings losses and reductions in labour supply at the extensive and intensive margin, depending on the child’s age at subsidy loss. Use of unpaid leave increases in the first period after childbirth, followed by more frequent moves to female-dominated and part-time intensive sectors. We show evidence of heterogeneous responses based on how much women contributed to household income and their employment sector before childbirth. Suggestive evidence points to protracted employment losses in the medium term.

Een brede blik op kinderopvang en de verdeling van zorgtaken thuis – Dr. Maria Vliek (SCP) en Dr. Freek Bucx (SCP)

De overheid wil de arbeidsparticipatie verhogen door het gebruik van kinderopvang te stimuleren, onder andere door deze beter betaalbaar te maken voor werkende ouders. In de huidige samenleving zijn de mogelijkheden op het moment daartoe echter beperkt. Zo wegen normen en idealen rondom moederschap zwaar op de overwegingen om meer te gaan werken. Als het kabinet de arbeidsparticipatie wil verhogen en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen met jonge kinderen op de arbeidsmarkt wil aanpakken, dan zal er breder moeten worden gekeken naar kinderopvang en zal er ook gekeken moeten worden naar de verdeling van zorgtaken thuis. 

De maatschappelijke kosten en baten van (bijna) gratis kinderopvangDr. Thomas van Huizen (UU)

Kinderopvangbeleid dient maatschappelijke doelen op twee centrale domeinen: 1) het vergroten van arbeidsmarktparticipatie van ouders en het bevorderen van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt; 2) het faciliteren van de ontwikkeling van kinderen en het vergroten van kansengelijkheid. De presentatie gaat in op de effecten van kinderopvangbeleid op de arbeidsmarktparticipatie en de ontwikkeling van kinderen. Kan op basis van de wetenschappelijke literatuur worden verwacht dat deze doelen behaald worden met de invoering van (bijna) gratis kinderopvang? En welke knelpunten zijn hierbij te verwachten en wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen?

Programma

13.00 – 13.30 uur: Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.45 uur: Welkom door prof. dr. Ruben van Gaalen (voorzitter NVD) en inleiding op de middag door dr. Tanja Traag (hoofdsocioloog CBS).

13.45 – 14.15 uur: Verminderde toegang tot kinderopvang vergroot ongelijkheid – Prof. Dr. Hans van Kippersluis (EUR) en Prof. Dr. Hongliang Zhang (Zhejiang University).

14.15 – 14.45 uur: Poor rich women? Labour market effects of de-subsidising childcare for high-income mothers – Dr. Gabriele Mari (EUR), Prof. Dr. Olivier Marie (EUR) en Dr. Renske Stans (EUR).

14.45 – 15.15 uur: Pauze.

15.15 – 15.45 uur: Een brede blik op kinderopvang en de verdeling van zorgtaken thuis – Dr. Maria Vliek (SCP) en Dr. Freek Bucx (SCP).

15.45 – 16.15 uur: De maatschappelijke kosten en baten van (bijna) gratis kinderopvang – Dr. Thomas van Huizen (UU).

16.15 – 16.30 uur: Afsluiting – overkoepelende vragen en conclusies Tanja Traag.

16.30 – 17.00 uur: Borrel.

Nederlands
English Nederlands