Doelstellingen

De Nederlandse Vereniging voor Demografie heeft in haar statuten twee doelstellingen vastgelegd:

  1. het bevorderen van de wetenschappelijke bestudering van bevolkingsvraagstukken in het algemeen en van die in Nederland in het bijzonder; en
  2. het bevorderen van de verspreiding van kennis over bevolkingsvraagstukken onder brede lagen van de bevolking.

Zij tracht deze doelstellingen te bereiken door de volgende activiteiten:

  1. het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten;
  2. het stimuleren van onderzoekingen op demografisch gebied; en
  3. andere wettige middelen welke aan de doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn.
Nederlands
English Nederlands