Historie

De Nederlandse Vereniging voor Demografie werd opgericht op 27 september 1928 als Nederlands Nationaal Comité van de International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP). Om ook niet-leden van de IUSSP in het werk van de vereniging te kunnen laten participeren werd in 1950 de naam gewijzigd in 'Vereniging voor Demografie'. Sinds de statutenwijziging in 1980 draagt de Vereniging de naam 'Nederlandse Vereniging voor Demografie' (NVD).

De NVD is een van de oudste wetenschappelijke verenigingen op het gebied van bevolkingsonderzoek ter wereld. In het jaar van haar oprichting telde zij 48 leden, momenteel telt de vereniging ongeveer 300 leden.

De samenstelling van het ledenbestand is divers. Naast wetenschappers van verschillende disciplines - werkzaam aan universiteiten, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en overige overheids- en particuliere onderzoeksbureaus - bestaan de NVD-leden uit personen werkzaam (geweest) in het basis- of voortgezet onderwijs, bedrijfsleven en in de beleidssfeer (rijksoverheid, provincie of gemeenten).

Nederlands
English Nederlands