Welkom bij de NVD

Welkom op de website van de NVD, de Nederlandse Vereniging voor Demografie.  

Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met of belangstelling heeft voor demografische vraagstukken zoals ontgroening en vergrijzing, gezinsvorming en internationale migratie, is de Nederlandse Vereniging voor Demografie een interessante vereniging. Te denken valt aan wetenschappers, beleidsmakers en ambtenaren, maar ook aan journalisten, ondernemers, docenten en studenten. Je hoeft dus geen demograaf te zijn om lid te worden van de NVD!

Nederlandse Demografiedag 2015

Datum: 
woensdag, 25 november, 2015
Locatie: 
Academiegebouw, Utrecht

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert op woensdag 25 november 2015 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de achtste keer de Nederlandse Demografiedag. Op de Demografiedag 2015 worden de meest recente onderzoeksbevindingen gepresenteerd op het brede en interdisciplinaire terrein van bevolkingsvraagstukken. Het programma van de Demografiedag biedt ruimte aan demografen, economen, sociologen, geografen, psychologen, epidemiologen, historici en andere professionals die op dit uitdagende terrein werken om hun werk te presenteren en te bespreken.