Seminar Integratie en vertrek van migranten

Integratie en vertrek van migranten: Bevindingen uit cohortonderzoek

Op woensdag 27 oktober organiseert de NVD in samenwerking met WODC een seminar over integratie en vertrek van verschillende groepen migranten met verschillende migratiemotieven. In vier presentaties wordt ingegaan op opzet en resultaten van cohortonderzoek dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd. Welke inzichten leveren deze studies op en bieden deze studies aanknopingspunten voor het migratie- en integratiebeleid?

Sprekers:

1. Mieke Maliepaard (WODC): Met Beleid van Start: integratie en verblijfsintenties van Syrische statushouders

2. Nathalie Boot (CBS) & Sanne Noyon (WODC): Integratie en vertrek van alleenstaande minderjarige asielzoekers

3. Arjen Leerkes (Erasmus Universiteit/Maastricht Universiteit/WODC): Post-procedurele mobiliteit onder statushouders

4. Jocelyn Liu (IND): Arbeidsmarktpositie en vestiging van kenniswerkers, studenten en hoogopgeleiden in Nederland

Wrap up/discussie onder leiding van Michiel Swinkels (Directie Migratiebeleid)

Meer informatie over de presentaties via deze link

Datum: Woensdag 27 oktober 2021, 15:00-17:00 uur
Locatie: Online via Webex
Aanmelden: tot 20 oktober 2021 via deze link
Contact: Isik Kulu-Glasgow, i.kulu@wodc.nl

English
Nederlands English