U bent hier

Nederlandse Demografiedag 2016

Datum: 
woensdag 23 november 2016
Locatie: 
Academiegebouw Utrecht

Beschrijving

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert op woensdag 23 november 2016 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de negende keer de Nederlandse Demografiedag. Op de Demografiedag 2016 worden de meest recente onderzoeksbevindingen gepresenteerd op het brede en interdisciplinaire terrein van bevolkingsvraag-stukken. Naast een Keynote Address bestaat de dag uit enkele rondes van zowel Nederlands- als Engelstalige parallelle sessies en een postersessie.

De Revolutie van de Levensduur (Lezing)
Deze lezing plaatst de huidige revolutie van de levensduur in het perspectief van de voornaamste gerontologische modellen van de jaren 1980-1990. We trachten een precieze definitie te geven van deze revolutie, en te laten zien hoe deze verschilt van andere demografische veranderingen, zoals de daling in kindersterfte. We beschrijven de gevolgen en vooral de dynamiek van de opkomst van nieuwe leeftijdsgroepen en bespreken de impact hiervan op onze samenleving die nu nog is ingericht op 3 leeftijdsgroepen: jonge mensen, mensen van werkende leeftijd en ouderen. Wat betekent het om goed oud te worden?

De discussie volgt vier lijnen De eerste is het verrassende onvermogen om te erkennen dat er verschillende verouderingstrajecten zijn, wat leidt tot onrealistische modellen. Ten tweede bespreken we een mogelijke wisselwerking tussen levensduur en functionaliteit. Vervolgens bespreken we de de problemen om het vervolg van deze revolutie te voorspellen. Ten slotte verkennen we de mogelijkheid van een maatschappij die gebaseerd is op 4 leeftijdsgroepen.

Call for Abstracts
Onderzoekers kunnen uiterlijk tot donderdag 1 september 2016 een abstract (maximaal 300 woorden) indienen via onderstaand formulier op de website. De Demografiedag 2016 richt zich zoals gebruikelijk op de volle breedte van het bevolkingsonderzoek. Abstracts vanuit een breed scala van wetenschappelijke disciplines zijn welkom. Indieners ontvangen uiterlijk halverwege september bericht of hun bijdrage is geaccepteerd voor presentatie in een van de parallelle sessies of in de postersessie en wat de voertaal in hun sessie zal zijn. De beslissing over presentatie in een parallelle sessie of poster sessie ligt bij de Organisatiecommissie. Deelnemers die alléén een poster willen presenteren kunnen dit aangeven.

Deelnemers kunnen ook een taalvoorkeur aangeven voor hun presentatie.

Registratie
U kunt zich uiterlijk tot 1 november inschrijven voor de Demografiedag 2016 via onderstaand formulier op de website.
De registratiekosten kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de NVD:
IBAN: NL31 INGB 0000 1442 83 (BIC: INGBNL2A),
t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Demografie,
o.v.v. Demografiedag 2016.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig inschrijven is verstandig. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons via demografiedag@gmail.com.

NIDI-NVD Master Scriptieprijs 2016
De prijs wordt uitgereikt voor de beste masterscriptie op het terrein van bevolkingsvraagstukken. Aan deze prijsvraag is een geldbedrag van €500 verbonden, ter beschikking gesteld door NIDI en NVD. Kijk hier voor de spelregels van deze competitie of onderaan deze pagina bij downloads. Scripties kunnen tot vrijdag 30 september 2016 worden ingestuurd naar demografiedag@gmail.com.

NVD Poster Award 2016
Deze prijs wordt uitgereikt voor de beste poster op de Demografiedag 2016. Degenen die een poster presenteren krijgen tijdens de plenaire postersessie 2 minuten de tijd om hun werk te pitchen. Kijk hier voor de richtlijnen voor deze competitie of onderaan deze pagina bij downloads. De NVD heeft voor deze prijs een geldbedrag van €100 ter beschikking gesteld. De posters worden tijdens de Demografiedag beoordeeld.

Programma

Tijd: 
9:00 - 9:30
Omschrijving: 
Ontvangst en koffie
Tijd: 
9:30 - 10:30
Omschrijving: 
Plenaire opening. Welkom door de voorzitter van de NVD, Leo van Wissen
Keynote Address. “The Revolution of Adult Longevity”. Professor Jean-Marie Robine (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale and École Pratique des Hautes Études)
Discussie
Uitreiking NIDI-NVD Master Scriptieprijs 2016 door Leo van Wissen, directeur NIDI
Tijd: 
10:30 - 11:00
Omschrijving: 
Pauze en koffie
Tijd: 
11:00 - 12:30
Omschrijving: 
Parallelle sessies I
Tijd: 
12:30 - 13:30
Omschrijving: 
Lunch
Tijd: 
13:00 - 13:30
Omschrijving: 
Jaarvergadering NVD met lunch (alleen voor NVD-leden)
Tijd: 
13:30 - 15:00
Omschrijving: 
Parallelle sessies II
Tijd: 
15:00 - 15:30
Omschrijving: 
Plenaire Postersessie
Tijd: 
15:30 - 16:00
Omschrijving: 
Pauze en koffie
Tijd: 
16:00 - 17:30
Omschrijving: 
Parallelle sessies III
Tijd: 
17:30 - 18:30
Omschrijving: 
Uitreiking NVD Poster Award 2016 en borrel

Organisatie

Voorzitter: 
Ingrid Esveldt
Organisatie: 
Nederlandse Vereniging voor Demografie
Organisatiecomité: 
Leonie van Breeschoten, Anne Brons, Ingrid Esveldt (voorzitter), Nico van Nimwegen, Lenny Stoeldraijer en Auke Vlonk
Inlichtingen: 
demografiedag@gmail.com