Bettina Hünteler wint de NIDI-NVD Master Thesis Award 2018

De NIDI-NVD Master Thesis Award 2018 is uitgereikt aan Bettina Hünteler voor haar Masterscriptie “Spatial Immobility Related to the Family – Do Geographic Proximity to the Parents and Intergenerational Support Exchange Matter for Migration Decisions within Germany?”. De NIDI-NVD Master Thesis Award wordt uitgereikt voor de beste masterscriptie op het terrein van het interdisciplinaire onderzoek naar bevolkingsvraagstukken.

Bettina Hünteler heeft haar scriptie geschreven bij het Population Research Centre van de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen) onder begeleiding van Clara Mulder, Roberta Rutigliano en Michael Wagner. De prijs is uitgereikt op woensdag 28 november tijdens de jaarlijkse Nederlandse Demografiedag in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht door Leo van Wissen, voorzitter van de NVD.

In haar scriptie heeft Bettina het effect onderzocht van familiebanden op migratiebeslissingen inDuitsland. Ze heeft onderzocht hoe de ruimtelijke nabijheid tussen volwassen kinderen en hun ouders de kans op migratie beïnvloedt. De jury was erg onder de indruk van de kwaliteit van de scriptie. Bettina heeft de probleemstelling, doelstellingen en onderzoeksvragen helder geformuleerd, een kritische bespreking gegeven van relevante theorieën en de methodologische en analytische keuzes duidelijk gedocumenteerd. Samen met de grondig uitgewerkte analyses en reflecties heeft dit geleid tot goed onderbouwde conclusies en aanbevelingen.

Nederlands
English Nederlands