NVD-CBS Seminar Familiecomplexiteit

[in Dutch only]

Datum: woensdag 17 oktober 2018

Locatie: CBS, Den Haag

NVD-CBS Seminar ‘Familiecomplexiteit: Over nieuwe gezinsstructuren en veranderde relaties’, woensdag 17 oktober 2018

Alle presentaties van de dag zijn hieronder te downloaden. Dit is de link naar presentatie 7. Anna van Beuningen – NVD-CBS Seminar Familiecomplexiteit: https://prezi.com/view/2PpereaeZjcwCFGcUGvP/.

In Westerse samenlevingen lijkt familiecomplexiteit steeds normaler te worden. Een groot en groeiend aandeel van alle minderjarigen woont vandaag de dag niet (meer) met beide biologische ouders. Steeds meer kinderen pakken wekelijks hun koffer om naar de andere ouder te gaan. En kinderen maken steeds vaker mee dat hun ouders nieuwe partners hebben. Een stiefouder heeft mogelijk zelf al kinderen of er komt op een gegeven moment een halfzusje of -broertje bij. Vanuit de maatschappij, beleid en wetenschap is behoefte aan cijfers en duiding van deze trends.

Hoe vaak gaan mensen met minderjarige kinderen uit elkaar? Hoeveel kinderen zijn hierbij betrokken? Hoeveel mensen krijgen kinderen met meerdere partners? Hoeveel stiefgezinnen zijn er in Nederland? Is co-ouderschap de beste oplossing voor kinderen? Wat betekent gezinscomplexiteit op termijn voor bijvoorbeeld het welbevinden van betrokkenen, maar ook voor de mate waarin kinderen op ouders of stiefouders lijken en hoe ze hun relatie vormgeven. Ook ouderen zijn steeds vaker stiefouders. Accepteren stiefkinderen de nieuwe partner van de biologische ouder wel? Zorgen stiefkinderen voor zieke stiefouders? Hoe complex zijn gezinnen en families met een migrantenherkomst? Wat zijn de belangrijke risicofactoren voor het ontstaan van vechtscheidingen? Kan specifiek beleid of regelgeving helpen schade voor ouders, kinderen en relaties zoveel mogelijk te beperken?

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) organiseert op 17 oktober 2018 het seminar ‘Familiecomplexiteit: Over nieuwe gezinsstructuren en veranderde relaties’.

De dagvoorzitter is André Rouvoet en er zijn presentaties van Anne-Rigt Poortman (UU), Matthijs Kalmijn (UvA/NIDI), Theo van Tilburg (VU), Helga de Valk (NIDI/RuG), Marijke ter Voert (WODC) en Anna van Beuningen (JenV) en Ruben van Gaalen (CBS/UvA).

Het seminar besteedt aandacht aan cijfers, trends, wetenschappelijk kennis en de link met de beleidspraktijk, en sluit af met een paneldiscussie.

Nederlands
English Nederlands