NVD Seminar – Personeelstekorten in de publieke sector

[in Dutch only]

Datum: woensdag 05 juni 2019

Locatie: SCP (Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag)

Naar aanleiding van de seminar schreef Peter Lagendijk een artikel over schoolprestaties. Het artikel is onderaan deze pagina te downloaden.

Personeelstekorten in de publieke sector

Nederland heeft te maken met een populatie die vergrijst. De vergrijzing heeft onder andere tot gevolg dat het zorggebruik toeneemt en er de komende jaren meer leraren uitstromen dan instromen. Ook de politie heeft te maken met personeelstekorten: steeds meer zaken moeten ze laten liggen. Op dit moment zijn er in meerdere publieke sectoren al personeelstekorten en de verwachting is dat deze tekorten alleen maar toe gaan nemen. Termen als werkdruk, te lage lonen en gebrek aan personeel (zowel kwantitatief als kwalitatief) zijn vrijwel overal toepasbaar. Ondanks de toenemende vraag naar personeel lijkt het voor steeds minder mensen interessant om in de publieke sector te gaan werken.

De urgentie van het probleem is hoog. Onlangs opteerde Minister De Jonge om ontslagen personeel van Intertoys de overstap naar de zorg te laten maken. Op 1 november 2018 was al de landelijke campagne ‘IK ZORG’ gestart die er voor moet zorgen dat er meer mensen in de zorg komen werken om de vergrijzing op te vangen. Misschien is het een kwestie van tijd voor het onderwijs ook met een landelijke campagne komt. Ondanks een daling van het aantal leerlingen (de komende jaren vooral in het voortgezet onderwijs) zullen met name scholen in stedelijke gebieden steeds meer problemen krijgen om hun vacatures in te vullen met kwalitatief goed personeel. Ook in andere regio’s moeten schoolbesturen steeds inventiever worden om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Detacheringsbureaus hebben leraren in dienst die voor hoge uurlonen ingezet kunnen worden om de gaten te vullen. Hetzelfde geldt voor de zorg: waar nodig worden ZZP’ers ingeschakeld.

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) organiseren op 5 juni 2019 het seminar ‘Personeelstekorten in de publieke sector’. Naast het in beeld brengen van de problematiek is het seminar vooral gericht op de verschillende visies op de organisatie binnen publieke sectoren en mogelijke oplossingen/belemmeringen op demografisch en technologisch vlak. De focus tijdens het seminar ligt op zorg en onderwijs.

Doelgroep: bestuurders en beleidsmedewerkers van

  • Zorgorganisaties
  • Onderwijsorganisaties
  • Overige publieke sector
  • Universiteiten/Kennisinstituten/Planbureaus
  • Onderzoek- en adviesbureaus
  • Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijksoverheid
  • Belangenorganisaties
Nederlands
English Nederlands