NVD sponsort activiteiten

Wil je zelf een demografische activiteit organiseren? De NVD kan helpen!
 
Ben je werkzaam in een organisatie waarin demografische vraagstukken een rol spelen? Bijvoorbeeld werkzaam in een ouderenorganisatie, waarin je ontwikkelingen ziet die van breder belang zijn en die je voor het voetlicht zou willen brengen? Of als onderzoeker bij een project met belangwekkende resultaten?

Denk je dan aan een seminar, congres, of een audiovisuele representatie voor een breder publiek? De NVD kan wellicht helpen!

Jaarlijks organiseert de NVD naast de Demografiedag meerdere seminars over demografische onderwerpen. Die onderwerpen worden meestal aangedragen door bestuursleden van de vereniging, maar als NVD-lid kun je ook initiatieven voorstellen.

De NVD heeft hiervoor een jaarbudget van €5.000, met maximaal €1.500 per activiteit.

Heb je een concreet idee? Het moet een duidelijke demografische dimensie hebben. Het kan onderzoek betreffen, of van belang zijn voor beleid. Als dat het geval is neem dan contact met ons op.

Stuur je idee naar de secretaris van he NVD bestuur, Hanna van Solinge solinge@nidi.nl
 

Nederlands
English Nederlands