U bent hier

Doelstellingen

De Nederlandse Vereniging voor Demografie heeft in haar statuten twee doelstellingen vastgelegd:

  1. het bevorderen van de wetenschappelijke bestudering van bevolkingsvraagstukken in het algemeen en van die in Nederland in het bijzonder; en
  2. het bevorderen van de verspreiding van kennis over bevolkingsvraagstukken onder brede lagen van de bevolking.

Zij tracht deze doelstellingen te bereiken door de volgende activiteiten:

  1. het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten;
  2. het vormen van studiegroepen voor de bestudering van onderdelen of aspecten van bevolkingsvraagstukken;
  3. het uitgeven en verspreiden van wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke publicaties;
  4. het stimuleren van onderzoekingen op demografisch gebied; en
  5. andere wettige middelen welke aan de doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn.