Sophie Stroisch wint de NVD Poster Award 2019

De NVD Poster Award 2019 is uitgereikt aan Sophie Stroisch (CMO Stamm) voor haar poster “Moving intentions in the province of Groningen: Does a decline in perceived liveability matter?”. Met haar poster toonde Sophie aan dat een subjectief waargenomen afname van de leefbaarheid in Groningen van invloed is op de geneigdheid om te verhuizen. Vervolgonderzoek staat gepland om na te gaan of ook objectieve parameters van leefbaarheid effect hebben op de verhuisgeneigdheid.

De NVD Poster Award wordt uitgereikt voor de beste posterpresentatie op de Nederlandse Demografiedag. De prijs is uitgereikt op woensdag 20 november tijdens de jaarlijkse Nederlandse Demografiedag in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht door Nico van Nimwegen, erelid van de NVD en voorzitter van de posterpitch sessie.

Nederlands
English Nederlands